Đề tuyển sinh lớp 10 môn Hóa Học THPT Chuyên Lam Sơn năm 2023-2024

Thứ tư - 21/06/2023 23:58
Đề tuyển sinh lớp 10 môn Hóa Học THPT Chuyên Lam Sơn năm 2023-2024 gồm có tất cả 10 câu hỏi tự luận kèm theo đó là hướng dẫn chấm hay đáp án rất chi tiết, đầy đủ nhé các em.
Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Hóa Học trường Chuyên Lam Sơn năm học 2023 2024
Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Hóa Học trường Chuyên Lam Sơn năm học 2023 2024

Đề thi tuyển sinh lớp 10 chuyên hóa trường THPT Chuyên Lam Sơn năm học 2023-2024

Câu 1. (1,0 điểm)
1. Tổng số các loại hạt cơ bản trong một phân từ M2X là 140, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 44. Số hạt mang điện của nguyên từ M nhiều hơn nguyên từ X là 22. Tìm công thức M2X.
2. Cho BaO vào dung dịch H2SO4 loãng, thu được kết tủa A và dung dịch B. Cho Al dư vào dung dịch B thu được khí C và dung dịch D. Cho D tác dụng với dung dịch Na2CO3, thu được kết tủa E. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Xác định thành phần các chất trong A, B, C, D, E và viết các phương trình phản ứng hoá học xảy ra.
Câu 2. (1,0 điểm)
Nung KMnO4 ở nhiệt độ cao, thu được khí A. Cho FeCl2 tác dụng với dung dịch hỗn hợp KMnO4 trong H2SO4 loãng dư, thu được khí B. Cho sắt (II) sunfua tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc nóng, thu được khí C. Cho FeS2 vào dung dịch HCl, thu được khí D. Cho các khí A, B, C, D lần lượt tác dụng với nhau từng đôi một (có thể đun nóng hoặc dùng xúc tác thích hợp).
Viết các phương trình phản ứng hóa học xảy ra và ghi rõ điều kiện phản ứng (nếu có).
Câu 3. (1,0 điểm)
1. Tiến hành 2 thí nghiệm sau:
Thí nghiệm 1: Hòa tan hoàn toàn 0,2mol CuO bằng dung dịch H2SO4 20% (vừa đủ), thu được dung dịch A . Thí nghiệm 2: Hòa tan hoàn toàn 0,2mol CuO bằng dung dịch H2SO4 8% (vừa đủ), thu được dung dịch  . Làm nguội dung dịch A, B đến nhiệt độ 10oC, tính khối lượng tinh thể CuSO4.5H2O  tách ra (nếu có) ở mỗi thí nghiệm, biết độ tan của CuSO4 ở 10oC là 17,37 gam.
2. Sục khí CO2 từ từ đến dư vào dung dịch chứa hỗn hợp gồm KOH, Ba(OH)2, BaCl2 (tỉ lệ mol tương ứng là 3: 1: 1)  thu được dung dịch X. Cho dung dịch KHSO4 dư vào  . Viết thứ tự các phương trình phản ứng hoá học xảy ra.
Câu 4. (1, 0 điểm)
1. Hỗn hợp X gồm: BaCO3, Na2CO3, Cu và Fe2O3. Nêu phương pháp hoá học điều chế hai kim loại Ba và Na riêng biệt, viết các phương trình phản ứng hoá học xày ra.
2. Giả sử nguyên tử Fe dạng hình cầu có bán kính r = 1,28.10-8 cm. Trong tinh thể sắt có 74% thể tích bị chiếm bởi các nguyên tử, còn lại là khe trống. Cho số Avôgađro: NA = 6,022.1023. Tính khối lượng riêng của tinh thể sắt (biết thể tích hình cầu được tính theo công thức V = (4/3).πr3  ).
Để tải tài liệu về các bạn Click vào Download bên dưới để xem đầy đủ các dạng bài và lời giải chi tiết từng bước nhé.
Icon Download

Tác giả: - Chemistry - TC, TC-Chemistry

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

5 - Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Bài Viết Mới Nhất
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây