Hướng dẫn điều chỉnh nội dung giảng dạy cấp THPT môn Hóa Học

Thứ tư - 01/04/2020 12:29
Bộ Giáo Dục và Đào Tạo công bố bảng chi tiết nội dung giảng dạy môn hóa học cho khối THPT từ chiều ngày 31 tháng 3 năm 2020. Nội dung cũng được cho là chương trình giảm tải sang khuyến khích học sinh tự đọc, tích hợp thành một chủ đề hay là không thực hiện.

Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học cấp trung học phổ thông học kì II năm học 2019-2020 môn hóa học

Hướng dẫn này dựa trên sách giáo khoa của Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam. Căn cứ vào hướng dẫn, các cơ sở giáo dục trung học chỉ đạo tổ, nhóm chuyên môn và giáo viên xây dựng kế hoạch dạy học chi tiết bảo đảm cân đối giữa nội dung và thời gian thực hiện, phù hợp với tình hình thực tế.

1. Điều chỉnh nội dung dạy môn Hóa Học lớp 10

TT Bài Nội dung điều chỉnh Hướng dẫn thực hiện
1 24. Sơ lược về hợp chất có oxi của clo Cả bài Khuyến khích học sinh tự đọc
2 21. Khái quát về nhóm halogen.
22. Clo.
23. Hidro clorua - Axit clohidric và muối clorua.
25. Flo – Brom – Iot.
26. Luyện tập: Nhóm halogen.
27. Bài thực hành số 2: Tính chất hoá học của khí clo và hợp chất của clo.
28. Bài thực hành số 3: Tính chất hoá học của brom và iot.
Mục IV. Ứng dụng của clo (Bài 22) Tự học có hướng dẫn
Bài tập 10, 12 (bài 26) Khuyến khích học sinh tự làm
Thí nghiệm 1, 2, 3 (bài 27); thí nghiệm 1, 2, 3 (bài 28) Tích hợp khi dạy chủ đề nhóm halogen và có thể sử dụng video thí nghiệm.
Cả 7 bài Tích hợp thành một chủ đề: Nhóm halogen.
Gợi ý các nội dung dạy học:
- Khái quát nhóm halogen.
- Các đơn chất halogen.
- Một số hợp chất của halogen. 
3 29. Oxi - Ozon Mục A. Oxi Tự học có hướng dẫn
4 30. Lưu huỳnh.
31. Bài thực hành số 4: Tính chất của oxi, lưu huỳnh
32. Hiđro sunfua - Lưu huỳnh đioxit - Lưu huỳnh trioxit.
33. Axit sunfuric - Muối sunfat.
34. Luyện tập Oxi và lưu huỳnh.
35. Bài thực hành số 5: Tính chất các hợp chất của lưu huỳnh
Mục IV. Ứng dụng của lưu huỳnh và Mục V. Trạng thái tự nhiên và sản xuất lưu huỳnh (bài 30) Khuyến khích học sinh tự đọc
Thí nghiệm 1 (bài 31); thí nghiệm 4 (bài 35) Không thực hiện
Thí nghiệm 3, 4 (bài 31); thí nghiệm 2 (bài 35) Tích hợp khi dạy chủ đề: Lưu huỳnh và hợp chất của lưu huỳnh
Mục điều chế SO2 và SO3 (bài 32) Gộp chung vào mục sản xuất H2SO4.
Bài tập 7 (bài 34)  Không làm
Cả 6 bài  Tích hợp thành một chủ đề: Lưu huỳnh và hợp chất của lưu huỳnh
5 37. Bài thực hành số 6: Tốc độ phản ứng hoá học  Cả bài Không dạy

2. Điều chỉnh nội dung dạy môn Hóa Học lớp 11

TT Bài Nội dung điều chỉnh Hướng dẫn điều chỉnh
1 29. Anken
30. Ankađien
31. Luyện tập Anken và ankađien
32. Ankin
33. Luyện tập: Ankin
34. Bài thực hành số 4: Điều chế và tính chất của etilen, axetilen
Bài tập 6, 7 (bài 33) Khuyến khích học sinh tự làm
Mục ứng dụng của anken, ankađien, ankin Tự học có hướng dẫn
Thí nghiệm 1, 2 (bài 34) Tích hợp khi dạy chủ đề hiđrocacbon không no và có thể sử dụng video thí nghiệm.
Cả 6 bài Tích hợp thành một chủ đề: Hiđrocacbon không no.
Gợi ý các nội dung dạy học:
- Đồng đẳng, đồng phân, danh pháp
- Tính chất vật lí
- Tính chất hóa học
- Điều chế, ứng dụng
2 35. Benzen và đồng đẳng. Một số hiđrocacbon thơm khác
36. Luyện tập: Hiđrocacbon thơm
Mục B. Một vài hiđrocacbon thơm khác (bài 35) Khuyến khích học sinh tự đọc
Cả 2 bài  Tích hợp thành một chủ đề: Benzen và đồng đẳng
3 43. Bài thực hành số 5: Tính chất của etanol, glixerol và phenol Cả bài Không dạy
4 45. Axit cacboxylic IV.1.Tính axit Tự học có hướng dẫn
5 47. Bài thực hành số 6: Tính chất của andehit và axit cacboxylic Thí nghiệm 1  Tích hợp khi dạy bài 44 và có thể sử dụng video thí nghiệm.
Thí nghiệm 2 Không thực hiện

3. Điều chỉnh nội dung dạy môn Hóa Học lớp 12

TT Bài Nội dung điều chỉnh Hướng dẫn thực hiện
1 24. Thực hành: Tính chất, điều chế kim loại, sự ăn mòn kim loại Cả bài  Không dạy
25. Kim loại kiềm và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm
26. Kim loại kiềm thổ và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm thổ
28. Luyện tập: Tính chất của kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ và hợp chất của chúng
Mục B. 1. Canxi hiđroxit (bài 26) Tự học có hướng dẫn
Cả 3 bài  Tích hợp thành một chủ đề: Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ
2 27. Nhôm và hợp chất của nhôm
29. Luyện tập: Tính chất của nhôm và hợp chất của nhôm
30. Thực hành: Tính chất của natri, magie, nhôm và hợp chất của chúng
Mục V. Sản xuất nhôm (bài 27) Tự học có hướng dẫn
Bài tập 6 (bài 27) Không làm bài tập 6 và các dạng bài tập tính toán liên quan đến phản ứng hóa học giữa ion Al3+ với ion OHtạo Al(OH)3 kết tủa rồi kết tủa tan trong OHdư.
Thí nghiệm 1 (bài 30) Tích hợp khi dạy chủ đề nhôm, hợp chất của nhôm và có thể sử dụng video thí nghiệm. 
Thí nghiệm 2, 3 (bài 30) Không thực hiện
Cả 3 bài Tích hợp thành một chủ đề: Nhôm và hợp chất của nhôm
3 31. Sắt
32. Hợp chất của sắt
37. Luyện tập: Tính chất hoá học của sắt và hợp chất của sắt
39. Thực hành: Tính chất hoá học của sắt, đồng và hợp chất của sắt, crom
Bài tập 5 (bài 31) Khuyến khích học sinh tự làm
Thí nghiệm 3 (bài 39) Không thực hiện
Thí nghiệm 1, 2 (bài 39) Tích hợp khi dạy chủ đề sắt, hợp chất của sắt và có thể sử dụng video thí nghiệm.
Cả 4 bài Tích hợp thành một chủ đề: Sắt và hợp chất của sắt
4 33. Hợp kim của sắt Cả bài Khuyến khích học sinh tự đọc
5 34. Crom và hợp chất của crom Cả bài Khuyến khích học sinh tự đọc
6 38. Luyện tập: Tính chất hoá học của crom, đồng và hợp chất của chúng Cả bài Khuyến khích học sinh tự đọc

Ghi chú:
- Không đưa các bài tập nặng về tính toán, ít bản chất hóa học trong dạy học, thi, kiểm tra đánh giá.
- Các nội dung thí nghiệm khó, độc hại hoặc cần nhiều thời gian có thể sử dụng video thí nghiệm hoặc thí nghiệm mô phỏng.
- Đối với chủ đề tích hợp khi thiết kế cần:
(i) Giảm thời lượng.
(ii) Lựa chọn những nội dung cốt lõi.
(iii) Sắp xếp thành mạch nội dung kiến thức logic.

Tài liệu tham khảo

Tác giả: - Chemistry - TC, TC-Chemistry

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá

5 - Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Thăm dò ý kiến

Công thức của triolein là?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây