Al+H2SO4 ra H2S

Al+H2SO4→Al2(SO4)3+H2O+H2S | Al ra Al2(SO4)3 | H2SO4 ra H2S  

 •   30/05/2023 23:30:00
 •   Đã xem: 9
Al+H2SO4→Al2(SO4)3+H2O+H2S là phản ứng hóa học giữa kim loại với axit mạnh sản phẩm vẫn có muối nhưng không tạo thành khí H2 mà phản ứng Al+H2SO4 ra H2S có mùi trứng thối rất đặc trưng.
Al tác dụng với H2SO4 ra luu huỳnh

Al+H2SO4→Al2(SO4)3+H2O+S | Al ra Al2(SO4)3 | H2SO4 ra S

 •   26/05/2023 23:30:00
 •   Đã xem: 35
Al+H2SO4→Al2(SO4)3+H2O+S là phản ứng hóa học kim loại Al với dung dịch axit H2SO4 nhưng thay vì tạo thành muối và giải phóng khí H2 trong phản ứng này tạo thành S kết tủa trong dung dịch.
Al+KClO4

Al+KClO4→Al2O3+KCl | Al ra Al2O3 | KClO3 ra KCl

 •   26/05/2023 09:30:00
 •   Đã xem: 91
Al+KClO4→Al2O3+KCl là phản ứng hóa học giữa kim loại Al và muối Clorat của kim loại K được thực hiện ở nhiệt độ cao tạo thành oxit nhôm và muối mới là KCl.
Phản ứng Al + NH4ClO4

Al+NH4ClO4→Al2O3+H2O+HCl+N2 | Al ra Al2O3 | NH4ClO4 ra N2 | NH4ClO4 ra HCl

 •   22/05/2023 23:30:00
 •   Đã xem: 146
Al+NH4ClO4→Al2O3+H2O+HCl+N2 là phản ứng hóa học xảy ra khi cho Al tác dụng với muối NH4ClO4 khi được kích thích tia lửa điện với chất xúc tác cao su Butyl.
Al+SiO2

Al+SiO2→Al2O3+Si | Al ra Al2O3 | SiO2 ra Si - Phản ứng nhiệt nhôm

 •   19/05/2023 23:30:00
 •   Đã xem: 157
Al+SiO2→Al2O3+Si là phản ứng hóa học khi cho Al và SiO2 tác dụng với nhau ở nhiệt độ cao tạo thành Al2O3 và Si. Tuy nhiên, đây là phản ứng không phổ biến và thường không được sử dụng trong ứng dụng thực tế.
Al + Pb(NO3)3 = Al(NO3)3 + Pb

Al+Pb(NO3)2→Al(NO3)3+Pb | Al ra Al(NO3)3 | Pb(NO3)2 ra Pb

 •   18/05/2023 23:30:00
 •   Đã xem: 36
Al+Pb(NO3)2→Al(NO3)3+Pb là phản ứng hóa học xảy ra khi cho kim loại Al vào trong dung dịch chứa Pb(NO3)2 xảy ra trong điều kiện bình thường tạo thành muối mới và kim loại mới. Chi tiết phản ứng được cập nhật trong bài viết này.
Al+ZnSO4

Al+ZnSO4→Al2(SO4)3+Zn | Al ra Al2(SO4)3 | ZnSO4 ra Zn mới cập nhật

 •   17/05/2023 23:30:00
 •   Đã xem: 89
Al+ZnSO4→Al2(SO4)3+Zn là phản ứng hóa học khi cho kim loại Al tác dụng với dung dịch muối ZnSO4 để tạo thành sản phẩm mới là muối và kim loại mới. Phản ứng trên được thông tin chi tiết trong bài viết này.
Al+AgNO3

Al+AgNO3→ Al(NO3)3+Ag | Al ra Al(NO3)3 | AgNO3 ra Ag

 •   17/05/2023 11:30:00
 •   Đã xem: 131
Al+AgNO3→ Al(NO3)3+Ag là phản ứng hóa học giữa kim loại với muối của kim loại khác khi cho Al vào dung dịch AgNO3 sẽ xảy ra phản ứng và tạo thành Al(NO3)3 và kim loại Ag. Chi tiết phản ứng hóa học được cập nhật trong bài viết này.
Al+Mn3O4

Al+Mn3O4→Al2O3+Mn | Al ra Al2O3 | Mn3O4 ra Mn | Phản ứng nhiệt nhôm

 •   02/05/2023 23:30:00
 •   Đã xem: 41
Al+Mn3O4→Al2O3+Mn là phản ứng hóa học oxi hóa khử trong đó Al là chất nhường electron đóng vai trò là chất khử gắn với quá trình oxi hóa còn Mn3O4 ngược lại nha. Phản ứng được thông tin chi tiết trong bài viết này.
Al+SnO

Al+SnO→Al2O3+Sn | Al ra Al2O3 | SnO ra Sn | Phản ứng nhiệt nhôm

 •   04/05/2023 23:30:00
 •   Đã xem: 28
Al+SnO→Al2O3+Sn là phản ứng hóa học oxi hóa khử của kim loại Al với oxit SnO thực hiện ở nhiệt độ cao tạo thành Al2O3 và kim loại mới Sn. Thông tin phản ứng được cập nhật trong bài viết này.
Al+PbO

Al+PbO→Al2O3+Pb | Al ra Al2O3 | PbO ra Pb | Phản ứng nhiệt nhôm

 •   15/05/2023 23:30:00
 •   Đã xem: 104
Al+PbO → Al2O3+Pb là phản ứng hóa học thuộc nhóm oxi hóa khử hoặc còn thuộc nhóm phản ứng nhiệt nhôm khi cho bột kim loại Al tác dụng với oxit PbO tạo thành oxit mới Al2O3 và kim loại mới là Pb.
Al+Cr2(SO4)3

Al+Cr2(SO4)3→Al2(SO4)3+Cr | Al ra Al2(SO4)3 | Cr2(SO4)3 ra Cr

 •   08/05/2023 23:30:00
 •   Đã xem: 39
Al+Cr2(SO4)3→Al2(SO4)3+Cr là phản ứng hóa học oxi hóa khử khi cho Al tác dụng với muối Cr2(SO4)3 trong điều kiện bình thường tạo thành muối mới và kim loại mới. Chi tiết phản ứng hóa học được chúng tôi chia sẻ trong bài viết này nhé.
Al+Cr2O3=Al2O3+Cr

Al+Cr2O3→Al2O3+Cr | Al ra Al2O3 | Cr2O3 ra Cr | Phản ứng nhiệt nhôm

 •   01/05/2023 10:50:00
 •   Đã xem: 131
Al+Cr2O3→Al2O3+Cr là một phản ứng oxi hóa khử hoặc phản ứng nhiệt nhôm được thực hiện ở điều kiện nhiệt độ cao khi đó Al sẽ khử oxit Cr2O3 thành kim loại Cr. Hãy xem thêm thông tin về phản ứng trong bài viết bên dưới nhé.
Al+Fe(NO3)3

Al+Fe(NO3)3→Fe(NO3)2+Al(NO3)3 | Al ra Al(NO3)3 | Fe(NO3)3 ra Fe(NO3)2

 •   13/02/2023 11:13:00
 •   Đã xem: 114
Al + 3Fe(NO3)3 → 3Fe(NO3)2 + Al(NO3)3 là một phản ứng hóa học giữa kim loại có tính khử và muối có tính oxi hóa nhưng không tạo thành kim loại mới mà phản ứng tạo thành dung dịch gồm có 2 muối.
Al+Fe(NO3)2

Al+Fe(NO3)2→Fe+Al(NO3)3 | Al ra Al(NO3)3 | Fe(NO3)2 ra Fe

 •   23/04/2023 10:30:00
 •   Đã xem: 116
2Al + 3Fe(NO3)2 → 3Fe + Al(NO3)3 là phản ứng hóa học giữa kim loại và muối của kim loại khác tạo thành sản phẩm muối mới và kim loại mới thường hay gặp trong chương trình hóa học phổ thông. Trong bài viết này, chúng ta tìm hiểu kỹ hơn về phản ứng Al+Fe(NO3)2 nhé.
Al+Fe2(SO4)3

Al + Fe2(SO4)3 →Al2(SO4)3 + FeSO4 | Fe2(SO4)3 ra FeSO4 | Al ra Al2(SO4)3

 •   20/04/2023 22:30:00
 •   Đã xem: 95
Al+Fe2(SO4)3 là một phản ứng hóa học cho nhiều sản phẩm khác nhau nhưng trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về phản ứng tạo 2 muối là Al2(SO4)3 và FeSO4 như sau đây.
Al+FeCl3=FeCl2+AlCl3

Al + 3FeCl3 → AlCl3 + 3FeCl2 | Al ra AlCl3 | Al ra FeCl2 | FeCl3 ra FeCl2

 •   19/04/2023 15:30:00
 •   Đã xem: 205
Al+FeCl3 là phản ứng hóa học giữa kim loại và muối sản mà sản phẩm tạo thành là 2 muối của 2 kim loại chứ không phải là muối mới và kim loại mới được tạo ra. Vậy hãy tìm hiểu về phản ứng đặc biệt này nhé.
Al+FeCl2

Al+FeCl2→AlCl3+Fe | Al ra AlCl3 | FeCl2 ra Fe

 •   15/04/2023 23:30:00
 •   Đã xem: 166
Al+FeCl2→AlCl3+Fe là một phản ứng hóa học vô cơ thuộc nhóm phản ứng kim loại với dung dịch muối hoặc nhóm phản ứng oxi hóa khử bởi chất tham gia là kim loại Al và dung dịch muối FeCl2. Hãy theo dõi bài viết để tìm hiểu về phản ứng Al+FeCl2 nhé.
Phản ứng nhiệt nhôm Al+Fe3O4

8Al + 3Fe3O4 → 4Al2O3 + 9Fe | Phản ứng nhiệt nhôm

 •   13/04/2023 23:30:00
 •   Đã xem: 216
Al+Fe3O4 là phản ứng hóa học giữa Al và Fe3O4 xảy ra ở nhiệt độ cao và phản ứng tỏa nhiều nhiệt. Sản phẩm thu được là oxit của nhôm Al2O3 và kim loại sắt và người ta còn gọi phản ứng trên là phản ứng nhiệt nhôm. Hãy cùng tìm hiểu về phản ứng này nhé.

Các tin khác

Thăm dò ý kiến

Oxit axit nào sau đây được dùng làm chất hút ẩm (chất làm khô) trong phòng thí nghiệm?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây