Nhiệt phân NH4NO3 ra NO2

NH4NO3→NO2+H2O | NH4NO3 ra NO2 | NH4NO3 ra N2O | NH4NO3 ra N2

 20:30 25/04/2023

NH4NO3 ra NO2 được thực hiện trong một phản ứng phân hủy NH4NO3 với từng điều kiện nhiệt độ khác nhau sẽ tạo thành sản phẩm khí khác nhau. Để thu được NO2 chúng ta khống chế nhiệt độ phân hủy NH4NO3 ở khoảng 210-260 độ C.
Phản ứng điều chế C2H2 từ CH4

CH4+O2→C2H2+H2O điều chế Axetilen từ CH4 ra C2H2

 23:30 19/08/2022

Phản ứng CH+ O→ C2H+ H2O hay còn được tìm kiếm bởi từ khóa CH4 ra C2H2 hoặc một số bạn tìm kiếm cách điều chế Axetilen từ CH4. Phản ứng trên xảy ra nếu chúng ta đáp ứng đầy đủ điều kiện các em nhé.
Al tác dụng với dung dịch axit CH3COOH

Al+CH3COOH→(CH3COO)3Al+H2 | Al ra (CH3COO)3Al | CH3COOH ra (CH3COO)3Al

 22:30 24/11/2023

Al+CH3COOH→(CH3COO)3Al+H2 - là phản ứng hóa học giữa kim loại với axit hữu cơ có thể xảy ra ở điều kiện bình thường. Tuy nhiên, chúng ta có thể cung cấp thêm nhiệt độ để phản ứng xảy ra nhanh hơn và quan sát được rõ hơn.
Al tác dụng với H2S ở nhiệt độ cao

Al+H2S→Al2S3+H2 | Al ra Al2S3 | H2S ra Al2S3

 22:30 22/11/2023

Al+H2S→Al2S3+H2 - Nhôm (Al) tác dụng với khí hydrogen sulfide (H2S) để tạo ra nhôm sulfide (Al2S3​) và khí hydro (H2). Phản ứng diễn ra ở nhiệt độ cao, và công thức hóa học trên biểu thị tỷ lệ mol giữa các chất tham gia và sản phẩm.
Al tác dụng với axit HF

Al+HF→H2+AlF3 | Al ra AlF3 | HF ra AlF3

 22:30 19/11/2023

2Al + 6HF → 3H2↑ + 2AlF3 - Al tác dụng với dung dịch axit HF trong điều kiện nhiệt độ từ 450 - 500 độ C tạo thành muối AlF3 và giải phóng khí H2. Phản ứng được thực hiện trong điều kiện an toàn bởi HF có tính ăn mòn mạnh.
Al tác dụng với HNO3 tạo thành khí N2

Al+HNO3→Al(NO3)3+N2+ H2O Al ra Al(NO3)3 | Al ra N2 | HNO3 ra N2

 23:30 20/06/2023

Al+HNO3→Al(NO3)3+N2+ H2O Al ra Al(NO3)3 | Al ra N2 | HNO3 ra N2 là phản ứng hóa học thuộc nhóm oxi hóa khử hoặc kim loại tác dụng với axit HNO3 mạnh ở điều kiện tạo thành khí N2 không màu thoát ra ngoài không khí.
Al tác dụng với HNO3 tạo thành khí NO

Al+HNO3→Al(NO3)3+NO+H2O - Al ra Al(NO3)3 | Al ra NO | HNO3 ra NO

 23:30 19/06/2023

Al + 4HNO3 → Al(NO3)3 + NO + 2H2O là phản ứng hóa học oxi hóa khử khi cho kim loại nhôm vào dung dịch axit HNO3 sẽ thu được khí NO chuyển thành màu nâu ngay khi tiếp xúc với không khí.
Al tác dụng HNO3 ra NH3

Al+HNO3→Al(NO3)3+NH3+H2O | Al ra Al(NO3)3 | Al ra NH3 | HNO3 ra NH3

 23:30 04/06/2023

Al+HNO3→Al(NO3)3+NH3+H2O là phản ứng oxi hóa khử của Al với axit HNO3 tạo thành sản phẩm muối, NH3 và nước.
Al+H2SO4 ra H2S

Al+H2SO4→Al2(SO4)3+H2O+H2S | Al ra Al2(SO4)3 | H2SO4 ra H2S

 23:30 30/05/2023

Al+H2SO4→Al2(SO4)3+H2O+H2S là phản ứng hóa học giữa kim loại với axit mạnh sản phẩm vẫn có muối nhưng không tạo thành khí H2 mà phản ứng Al+H2SO4 ra H2S có mùi trứng thối rất đặc trưng.
Al tác dụng với H2SO4 ra luu huỳnh

Al+H2SO4→Al2(SO4)3+H2O+S | Al ra Al2(SO4)3 | H2SO4 ra S

 23:30 26/05/2023

Al+H2SO4→Al2(SO4)3+H2O+S là phản ứng hóa học kim loại Al với dung dịch axit H2SO4 nhưng thay vì tạo thành muối và giải phóng khí H2 trong phản ứng này tạo thành S kết tủa trong dung dịch.
Al+KClO4

Al+KClO4→Al2O3+KCl | Al ra Al2O3 | KClO3 ra KCl

 09:30 26/05/2023

Al+KClO4→Al2O3+KCl là phản ứng hóa học giữa kim loại Al và muối Clorat của kim loại K được thực hiện ở nhiệt độ cao tạo thành oxit nhôm và muối mới là KCl.
Phản ứng Al + NH4ClO4

Al+NH4ClO4→Al2O3+H2O+HCl+N2 | Al ra Al2O3 | NH4ClO4 ra N2 | NH4ClO4 ra HCl

 23:30 22/05/2023

Al+NH4ClO4→Al2O3+H2O+HCl+N2 là phản ứng hóa học xảy ra khi cho Al tác dụng với muối NH4ClO4 khi được kích thích tia lửa điện với chất xúc tác cao su Butyl.
Al tác dụng với CaO ở nhiệt độ phòng tạo thành Al2O3 và Ca

Al+CaO→Al2O3+Ca | Al ra Al2O3 | Al ra Ca | CaO ra Ca | CaO ra Al2O3

 23:30 15/09/2023

Al+CaO→Al2O3+Ca | Al ra Al2O3 | Al ra Ca | CaO ra Ca | CaO ra Al2O3 là phản ứng hóa học nhiệt nhôm khi cho Al tác dụng với CaO ở nhiệt độ phòng để tạo thành nhôm oxit (Al2O3) và Canxi. Khi ở điều kiện nhiệt độ cao, sản phẩm tạo thành sẽ có sự khác biệt do vậy các em học sinh nên chú ý điều kiện phản ứng này.
Al+SiO2

Al+SiO2→Al2O3+Si | Al ra Al2O3 | SiO2 ra Si - Phản ứng nhiệt nhôm

 23:30 19/05/2023

Al+SiO2→Al2O3+Si là phản ứng hóa học khi cho Al và SiO2 tác dụng với nhau ở nhiệt độ cao tạo thành Al2O3 và Si. Tuy nhiên, đây là phản ứng không phổ biến và thường không được sử dụng trong ứng dụng thực tế.
Al + Pb(NO3)3 = Al(NO3)3 + Pb

Al+Pb(NO3)2→Al(NO3)3+Pb | Al ra Al(NO3)3 | Pb(NO3)2 ra Pb

 23:30 18/05/2023

Al+Pb(NO3)2→Al(NO3)3+Pb là phản ứng hóa học xảy ra khi cho kim loại Al vào trong dung dịch chứa Pb(NO3)2 xảy ra trong điều kiện bình thường tạo thành muối mới và kim loại mới. Chi tiết phản ứng được cập nhật trong bài viết này.
Al+ZnSO4

Al+ZnSO4→Al2(SO4)3+Zn | Al ra Al2(SO4)3 | ZnSO4 ra Zn mới cập nhật

 23:30 17/05/2023

Al+ZnSO4→Al2(SO4)3+Zn là phản ứng hóa học khi cho kim loại Al tác dụng với dung dịch muối ZnSO4 để tạo thành sản phẩm mới là muối và kim loại mới. Phản ứng trên được thông tin chi tiết trong bài viết này.
Al+AgNO3

Al+AgNO3→ Al(NO3)3+Ag | Al ra Al(NO3)3 | AgNO3 ra Ag

 11:30 17/05/2023

Al+AgNO3→ Al(NO3)3+Ag là phản ứng hóa học giữa kim loại với muối của kim loại khác khi cho Al vào dung dịch AgNO3 sẽ xảy ra phản ứng và tạo thành Al(NO3)3 và kim loại Ag. Chi tiết phản ứng hóa học được cập nhật trong bài viết này.
Al+Mn3O4

Al+Mn3O4→Al2O3+Mn | Al ra Al2O3 | Mn3O4 ra Mn | Phản ứng nhiệt nhôm

 23:30 02/05/2023

Al+Mn3O4→Al2O3+Mn là phản ứng hóa học oxi hóa khử trong đó Al là chất nhường electron đóng vai trò là chất khử gắn với quá trình oxi hóa còn Mn3O4 ngược lại nha. Phản ứng được thông tin chi tiết trong bài viết này.
Al+SnO

Al+SnO→Al2O3+Sn | Al ra Al2O3 | SnO ra Sn | Phản ứng nhiệt nhôm

 23:30 04/05/2023

Al+SnO→Al2O3+Sn là phản ứng hóa học oxi hóa khử của kim loại Al với oxit SnO thực hiện ở nhiệt độ cao tạo thành Al2O3 và kim loại mới Sn. Thông tin phản ứng được cập nhật trong bài viết này.
Al+PbO

Al+PbO→Al2O3+Pb | Al ra Al2O3 | PbO ra Pb | Phản ứng nhiệt nhôm

 23:30 15/05/2023

Al+PbO → Al2O3+Pb là phản ứng hóa học thuộc nhóm oxi hóa khử hoặc còn thuộc nhóm phản ứng nhiệt nhôm khi cho bột kim loại Al tác dụng với oxit PbO tạo thành oxit mới Al2O3 và kim loại mới là Pb.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây