Sách giáo khoa hóa học lớp 11 nâng cao
  • Sách giáo khoa hóa học lớp 11 nâng cao

  • Sách giáo khoa lớp 11 được biên soạn từ bộ Giáo Dục và Đào Tạo cung cấp chương trình khung môn Hóa Học cho khối trung học phổ thông. Đây là quyển sách giúp giáo viên biên soạn bài giảng và học sinh có lịch trình học tập môn hóa học chi tiết nhất.

  • Đăng ngày 18-08-2020 12:08:37 PM - 2588 Lượt xem
  • Mã sản phẩm: S000017
  • Giá bán: 25.000 đ
  • Khối lượng: 100 g

Trong chương trình hóa học lớp 11 được trình bày trong quyển sách giáo khoa hóa học nâng cao gồm có tất cả 9 chương bao gồm: Chương điện ly, tập hợp các chương về những hợp chất vô cơ mà chủ yếu ở đây là những nguyên tố phi kim và cuối cùng trong chương trình hóa học lớp 11 nâng cao bao gồm các chương viết về các chất, hợp chất hữu cơ như Hidrocacbon no, dẫn xuất halogen, ancol, phenol, andehit, xetol . . .
Chương trình hóa học lớp 11 với nội dung chi tiết như sau:

Chương 1: Sự điện li

Bài 1: Sự điện li
Bài 2: Phân loại các chất điện li
Bài 3: Axit, bazơ và muối
Bài 4: Sự điện li của nước - pH - Chất chỉ chỉ thị axit-bazơ
Bài 5: Luyện tập Axit, bazơ và muối
Bài 6: Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li
Bài 7: Luyện tập Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li
Bài 8: Thực hành Tính axit-bazơ. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch

Chương 2: Nhóm Nitơ

Bài 9: Khái quát về nhóm nitơ
Bài 10: Nitơ
Bài 11: Amoniac và muối amoni
Bài 12: Axit nitric và muối nitrat
Bài 13: Luyện tập Tính chất của nitơ và hợp chất của nitơ
Bài 14: Photpho
Bài 15: Axit photphoric và muối photphat
Bài 16: Phân bón hóa học
Bài 17: Luyện tập tính chất của photpho và các hợp chất của photpho
Bài 18: Thực hành tính chất của một số hợp chất nitơ, photpho. Phân biệt một số loại phân bón

Chương 3: Nhóm cacbon

Bài 19: Khái quát về nhóm cacbon
Bài 20: Cacbon
Bài 21: Hợp chất của cacbon
Bài 22: Silic và hợp chất của silic
Bài 23: Công nghiệp silicat
Bài 24: Luyện tập tính chất của cacbon, silic và hợp chất của chúng

Chương 4: Đại cương về hóa học hữu cơ

Bài 25: Hóa học hữu cơ và hợp chất hữu cơ
Bài 26: Phân loại và gọi tên hợp chất hữu cơ
Bài 27: Phân tích nguyên tố
Bài 28: Công thức phân tử hợp chất hữu cơ
Bài 29: Luyện tập chất hữu cơ, công thức phân tử
Bài 30: Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ
Bài 31: Phản ứng hữu cơ
Bài 32: Luyện tập cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ

Chương 5: Hiđrocacbon no

Bài 33: Ankan - Đồng đẳng, đồng phân và danh pháp
Bài 34: Ankan - Cấu trúc phân tử và tính chất vật lí
Bài 35: Ankan - Tính chất hóa học, điều chế và ứng dụng
Bài 36: Xicloankan
Bài 37: Luyện tập Ankan và xicloankan
Bài 38: Thực hành phân tích định tính - Điều chế và tính chất của metan

Chương 6: Hiđrocacbon không no

Bài 39: Anken - Danh pháp, cấu trúc và đồng phân
Bài 40: Anken - Tính chất, điều chế và ứng dụng
Bài 41: Ankađien
Bài 42: Khái niệm về tecpen
Bài 43: Ankin
Bài 44: Luyện tập hiđrocacbon không no
Bài 45: Thực hành tính chất của hiđrocacbon không no

Chương 7: Hiđrocacbon thơm - Nguồn hiđrocacbon thiên nhiên

Bài 46: Benzen và ankylbenzen
Bài 47: Stiren và naphtalen
Bài 48: Nguồn hiđrocacbon thiên nhiên
Bài 49: Luyện tập so sánh đặc điểm cấu trúc và tính chất của hiđrocacbon thơm với hiđrocacbon no và không no
Bài 50: Thực hành tính chất của một số hiđrocacbon thơm

Chương 8: Dẫn xuất halogen. Ancol - Phenol

Bài 51: Dẫn xuất halogen của hiđrocacbon
Bài 52: Luyện tập dẫn xuất hiđrocacbon
Bài 53: Ancol - Cấu tạo, danh pháp, tính chất vật lí
Bài 54: Ancol - Tính chất hóa học, điều chế và ứng dụng
Bài 55: Phenol
Bài 56: Luyện tập ancol, phenol
Bài 57: Thực hành tính chất của một vài dẫn xuất halogen, ancol và phenol

Chương 9: Anđehit - Xeton - Axit cacboxylic

Bài 58: Anđehit và xeton
Bài 59: Luyện tập Anđehit và xeton
Bài 60: Axit cacboxylic - Cấu trúc, danh pháp và tính chất vật lí
Bài 61: Axit cacboxylic - Tính chất hóa học, điều chế và ứng dụng
Bài 62: Luyện tập Axit cacboxylic
Bài 63: Thực hành tính chất của anđehit và axit cacboxylic

 

Thăm dò ý kiến

Điều chế natri kim loại bằng phương pháp nào sau đây?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây